ALEX 750ML extra péče na laminátové a plovoucí podlahy

Obj. kód: 58129 EAN: 8595059708158
Vaše cena:
69,00
Objednat:
ks  
Dostupnost: Skladem více než 30 ks
Výrobce: Marca
V-Varování 

čistí, ošetřuje a chrání všechny typy laminátových a korkových podlah. Zabraňuje jejich vysoušení, které způsobuje vznik spár. Poskytuje přírodní ochranu proti skvrnám, vlhkosti a opotřebení. Udržuje přirozený vzhled podlah a moderního nábytku. Zanechává svěží a příjemnou pomerančovou vůni. Má exkluzivní složení, kde 99 % složek je přírodního původu, jako např. lanolin.  v

      

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : GHS07 Signální slovo (CLP) : Varování Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ : Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Další věty : Nepožívat. 2.3. Další nebezpečnost Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Za běžných podmínek žádné.

 

VAROVÁNÍ Způsobuje vážné poranění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou -li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 


Logistická informace: Baleno po 12 ks, není nutno objednávat po celých baleních.
Nabídka obchodu
Akční slevy
Newsletter
Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?:

Sledování zásilek
Zadejte číslo balíku:

DISKONTDROGERIE.cz

Telefon:608065045
E-mail: diskontdrogerie@gmail.com

člen Hospodářské Komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republiky

Informace

Kontakt

Doprava a platba

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

O nás

O nás

Ubytování

Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací