UNICHEM RATIMOR BRODIFACOUM parafinové bloky 300 g

Obj. kód: 2468 EAN: 3830050607945
Vaše cena:
97,00
Objednat:
ks  
Dostupnost: Skladem více než 30 ks
Výrobce: UNICHEM
C- GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví C- GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví ?
b- Biocidní přípravek b- Biocidní přípravek ?

Jed na hlodavce s vysokou odolností proti vlhkosti. Obsahuje hořké látky pro ochranu dětí. Obsahuje Brodifakum v koncentraci 0,0029%.  

Nástraha na hlodavce ve formě parafinových kostek na hubení myší, potkanů a jiných hlodavců. Nástraha je určena k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

  • Číslo povolení: CZ-0016072-0000
  • Popis: Jed na hlodavce s obsahem jedovatého antikoagulantu brodifakum. Obsahuje hořkou látku proti náhodnému pozření. Kostky jsou vysoce odolné povětrnostním vlivům. Vynikají podporou hlodání, čímž jsou pro hlodavce vysoce atraktivní. Výhodou této požerové nástrahy je to, že působí pomalu v průběhu několika dnů, takže otrávení jedinci nevzbudí podezření u zbytku kolonie.
  • Použití ratimor parafínových bloků:Před použitím přípravku si púřečtěte veškeré informace z obalu přípravku a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace hlodavců - například pasti na potkanya pasti na myši. Odstraňte potraviny které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné, aby pro ně byla nástraha ještě atraktivnější. Přípravek umisťujte do deratizačních staniček, a ty aplikujte do míst, kde byl zjištěn výskyt škůdců. Pokud je to možné, musí být deratizační staničky umístěny k zemi nebo k jiné pevné konstrukci. Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, zvířat a jiných necílových organismů. Neumisťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, krmiv a nápojů. Označujte deratizační staničky v souladu s doporučením uvedeným na obale.

Deratizační stanička musí být označena těmito informacemi:

  • nepřemisťujte a neotvírejte
  • obsahuje přípravek na hubení hlodavců Ratimor parafínové bloky číslo povolení CZ-0016072-0000
  • účinná látka: Brodifakum v koncentraci 0,0029%
  • v případě nehody volejte Toxikologické informační středisko tel:224919293

Dávkování přípravku Ratimor parafinové bloky ve vnitřních prostorách (potkan obecný a krysa obecná) 10-60g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li potřeba více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysokém zamoření.

Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů po zahájení deratizace a potom pravidelně jednou týdně kvůli ověření jestli hlodavci nástrahu přijímají. Dále kontrolujeme jestli nejsou deratizační staničky poškozené a průběžně odstraňujeme těla mrtvých hlodavců. V případě potřeby ratimor doplníme.

Dávkování přípravku Ratimor parafinové bloky ve venkovních prostorech (potkan obecný a krysa obecná) 10-60g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li potřeba více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysokém zamoření.

Umístěte deratizační staničku v prostorách kde nehrozí záplavy. Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů po zahájení deratizace a potom pravidelně jednou týdně kvůli ověření jestli hlodavci nástrahu přijímají. Dále kontrolujeme jestli nejsou deratizační staničky poškozené a průběžně odstraňujeme těla mrtvých hlodavců. V případě potřeby ratimor doplníme.

  • Účinná látka: Bromadiolon - 0,0029% (CAS číslo:56073-10-0)
  • Balení: 300 g kostek v kartonové krabičce.
  • Skladování: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků, hospodářských a domících zvířat. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Označení rizik 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavice

P301 + P310 Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad  

Ratimor Parafínové bloky jed na hlodavce s vysokou odolností proti vlhkosti 300 g


Výrobek je balen v krabici po 24 ks. Cena je uvedena za 1 ks a nemusíte objednávat po krabicích.
Nabídka obchodu
Akční slevy
Newsletter
Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?:

Sledování zásilek
Zadejte číslo balíku:

DISKONTDROGERIE.cz

Telefon:608065045
E-mail: diskontdrogerie@gmail.com

člen Hospodářské Komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republiky

Informace

Kontakt

Doprava a platba

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

O nás

O nás

Ubytování