Jelen prací gel s vůní Modřínu 2,7 l

Modřín voní nejvíc v březnu a dubnu, kdy začínají vyrůstat svazečky měkkých zelených jehliček. Je to strom pozitivní energie, a tak má Jelen modřín v lese moc rád!
Obj. kód: Z242 EAN: 8596422550589
Vaše cena:
234,00
Objednat:
ks  
Dostupnost: Na dotaz
Výrobce: Schicht

Modřín voní nejvíc v březnu a dubnu, kdy začínají vyrůstat svazečky měkkých zelených jehliček. Je to strom pozitivní energie a tak má jelen modřín v lese moc rád. 

Pečujte o prádlo s maximální šetrností. Tento prací gel potěší nejen příznivce ekologické drogerie, ale i alergiky. Díky unikátní receptuře založené na mýdle účinně odstraní z prádla veškeré nečistoty, a zároveň nezatěžuje životní prostředí ani nedráždí pokožku.

S vůní modřínu

Navržen jako univerzální prací prostředek

S tímto ekologickým gelem můžete prát jakékoliv oblečení, protože obsahuje složky pro různé materiály prádla

Je šetrný i k přírodě, jelikož je ekologický

Je dobrou volbou pro lidi, kteří mají citlivou pokožku

Použití

V pračce 30 - 60°C na 4,5 kg - běžně znečištěné tkaniny - silně znečištěné tkaniny

Měkká a středně tvrdá voda 0 - 14 °dH - ZÁKLADní dávka pro běžné praní 45 ml - 75 ml

Tvrdá voda > 14°dH - 75 ml - 100 ml

Ruční praní

Na 10 litrů vody použijte 45 ml prostředku.

Složení 5% nebo více, avšak méně než 15%: mýdlo, méně než 5%, Aniontové Povrchově aktivní látky, neiontové Povrchově aktivní látky, amfoterní Povrchově aktivní látky, Enzymy, parfém, Benzyl Alcohol, Bronopol, Iodopropynyl butylcarbamate.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno- Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte při teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.


Výrobek je balen v krabici po 4 ks. Cena je uvedena za 1 ks a nemusíte objednávat po krabicích.
Nabídka obchodu
Akční slevy
Newsletter
Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?:

Sledování zásilek
Zadejte číslo balíku:

DISKONTDROGERIE.cz

Telefon:608065045
E-mail: diskontdrogerie@gmail.com

člen Hospodářské Komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republiky

Informace

Kontakt

Doprava a platba

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

O nás

O nás

Ubytování