PAN mycí prostředek DEZINFEKČNÍ MYCÍ ČISTIČ 1L

Tekutý slabě alkalický čistící a dezinfekční prostředek. Neobsahuje chlor, dobře odstraňuje nečistoty a zabezpečuje účinné působení proti mikroorganismům.
Prostředek je určený pro ruční i strojní čištění.
Obj. kód: 96009 EAN: 8594005502512
Vaše cena:
74,00
Objednat:
ks  
Dostupnost: Skladem 30 ks
Výrobce: Důbrava

ekutý čisticí a dezinfekční prostředek bez chloru. Dobře odstraňuje nečistoty a zabezpečuje účinné působení proti mikroorganismům. Prostředek je určený pro ruční i strojní čištění a současně k dezinfekci různých ploch, podlah, stěn a povrchů. Je určený pro profesionální i spotřebitelské použití. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku.

Upozornění:

 

 

Nebezpečí

 

 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
 • Odstraňte obal / obsah v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Nabídka obchodu
Akční slevy
Newsletter
Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?:

Sledování zásilek
Zadejte číslo balíku:

DISKONTDROGERIE.cz

Telefon:608065045
E-mail: diskontdrogerie@gmail.com

člen Hospodářské Komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republiky

Informace

Kontakt

Doprava a platba

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

O nás

O nás

Ubytování